ติดต่อเรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

200 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900

กองส่งเสริมพลังงานทดแทนและผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (กสผ.)

โทร. 1129